SPARTA FUNCTIONAL FITNESS

SPARTA FUNCTIONAL FITNESS

SPARTA FUNCTIONAL FITNESS vi ha fokus på METABOLIC CONDITIONING og HIIT (High Intensity Interval Training) – med morsomme og funksjonelle øvelser.